WELKOM

Laatste nieuws


Beste leden

4 maart jl. was de jaarvergadering.

Helaas was de opkomst een beetje teleurstellend. De voorzitter opende de vergadering en vervolgens werd de agenda gevolgd.

Er is een nieuwe secretaris benoemd: mw. A. van Leersum-Postma. Verder heeft Wiebe Wassenaar als TT-commissaris afscheid genomen en neemt dhr. Sietze van der Heide zijn taken over.

De verloting was een succes want iedereen had een prijs gewonnen.

De kascommissie G. Hamstra en D. Elzinga brachten verslag uit van de kascontrole. Alles was prima in orde. De nieuwe kascommissie bestaat uit G. Hamstra en H. Oppers.

We gaan een barbecue organiseren bij het Aansteekhuis in Surhuisterveen. Noteer de datum alvast in de agenda: 29 juni 2024. Verder informatie volgt later.

M.i.v. 2025 wordt de contributie verhoogd.
Lid € 36,00
Jeugdlid t/m 16 jaar € 18,00
Ondersteunend lid € 18,00

Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering.

In april is er geen vergadering vanwege Pasen. De eerste vergadering is na de zomer op 2 september.


Heeft u interesse in de vogelhobby en wilt u lid worden van Vogelvereniging Surhuisterveen e.o vul dan onderstaand inschrijfformulier in of neem contact op met onze secretaris.

Door lid te worden van onze vereniging, wordt u automatisch lid van de "Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers". (NBvV) Van deze bond ontvangt u dan maandelijks het fraai in kleur uitgevoerde bondsblad "ONZE VOGELS". Als lid kunt u ringen bestellen en deelnemen aan de ledenbijeenkomsten. De ledenbijeenkomsten vinden op de eerste maandag van de maanden februari, maart (jaarvergadering), april, september, oktober, november en december plaats in "de Lantearne" te Surhuisterveen. Daarnaast kunt u natuurlijk meedoen aan onze jaarlijkse tentoonstelling of aan de district- of regioshow.

U kunt natuurlijk ook ondersteunend lid worden van Vogelvereniging Surhuisterveen e.o.

Contributie per jaar (voor 2024)

Jeugdlid t/m 16 jaar€ 16,00
Lid€ 32,00
Ondersteunend lid€ 16,00

Inschrijfformulier


Download inschrijfformulier


Agenda

2-09-2024 Ledenvergadering 20:00 uur in de Lantearne