WELKOM

Laatste nieuws


Agenda Jaarvergadering

Jaarvergadering 4 maart 2024, 20:00 uur
Locatie: De Lantearne Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag 2023
 4. Bestuursverkiezing:
  (Eventuele kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij één van de bestuursleden.)
  • Voorzitter: Dhr. H. Postma
  • Secretaris: (vacant) Kandidaat: Mw. A. Postma-van Leersum
  • Penningmeester: Dhr. J. Wobbes
  • Ringcommissaris: Dhr. A. van Houten
  • TT-commissaris: Dhr. W. Wassenaar (aftredend), kandidaat: S. van der Heide
  • TT-commissie: Dhr. B. Wassenaar
  • Alg. bestuurslid: Dhr. P. van Manen
 5. Pauze met verloting
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Activiteit:
  • BBQ-avond bij Aansteekhuis
  • Voorstel leden?
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Agenda

4-03-2024 Jaarvergadering 20:00 uur in de Lantearne