De keuring is begonnen

De keurmeesters druk aan het werk.