Vogelpark Ruinen

Zaterdag 19 september hadden we ons jaarlijks uitje. Dit jaar hebben we Vogelpark Ruinen bezocht. Vogelpark Ruinen heeft een unieke populatie Nederlandse weide- en waadvogels. De wulp, tureluur, grutto, scholekster, kluut en kievit zijn allemaal te bezichtigen in een natuurlijke habitat. Het Vogelpark werkt hiermee mee aan de bescherming en en behoud van de Nederlandse weide- en waadvogels. Zij zijn behoorlijk in aantal teruggelopen. Het vogelpark is gespecialiseerd is Europese soorten en hun tropische verwanten. De sneeuwuil, logo van het park, is een Nederlandse dwaalgast en natuurlijk te bewonderen. Andere imposante vogels zijn de andere uilen, de Auerhoen en de enorme Hoenderkoet. Over onze kraaien, gaaien, ganzen, eenden, duiven en spreeuwen ga je anders denken wanneer je de tropische neefjes en nichtjes ziet. Natuurlijk zijn er ook bijzondere kleine vogeltjes, zoals de wevertjes met hun fantastische nesten. Na het bezoek aan het vogelpark hebben we nog een terrasje gepakt om daarna naar het plaatselijke Chinese restaurant NI-Hao de dag af te sluiten met een heerlijk lopend buffet. Het was een prachtige dag en natuurlijk voor herhaling vatbaar. Hieronder de foto's en een kort filmpje.