Verslag keurmeesters

Keuringsverslag kanaries

Jullie hebben een mooie dag uit gekozen voor de keuring, goed helder daglicht. Na de ontvangst met koffie begonnen met de keuring van de kanaries. Niet veel kanaries, wel veel parkieten. Als je dan als kanarieliefhebber hier tussen staande kan houden ben je een “echte”.

Een mooie serie witte kanaries die een mooi model en verenpak hebben. Jammer dat ze nog wat witter kunnen. Ik heb begrepen dat ze wel gewassen werden, maar dat de hoofdprijs nog net ontbrak. Maar dit wordt aangeschaft en dus zullen ze volgend jaar super wit zijn.

In de geelserie ook een mooie vogel, maar hier moet de liefhebber meer letten op de voeding, waarschijnlijk wordt de geeltint hierdoor beïnvloed.

Ondanks het kleine aantal toch een redelijk goede kwaliteit. Laten we hopen dat deze kwaliteit aanzet tot een grotere groep kanarie kwekers. Rest mij nog de aanwezige leden en bestuur te bedanken voor de gastvrijheid en gezellige dag.

Kanarie keurmeester Piet van der Tuin.

Keuringsverslag parkieten en Agaporniden

Op een mooie woensdagochtend zijn wij richting Surhuisterveen gereden. De ontvangst was prima . Bij de tropische vogels waren echt goede exemplaren. De grasparkieten waren van een goed niveau. Ook bij de Agaporniden waren enkele zeer goede vogels, waarbij wel gelet dient te worden op model en kopbreedte. De Turquoisine parkieten waren nog niet allemaal op kleur, (vermoedelijk jonge vogels) deze zijn volgend jaar beduidend beter. Bij de grote parkieten zaten ook enkele zeer goede vogels. Wat betreft de Halsbandparkieten moet wel gelet worden op model. Ook hier waren alle vogels nog niet op kleur.

Wij kunnen als keurmeesters terugkijken op een plezierige keurdagen waarbij de verzorging ook goed was.

H. Drenth en H. Tamminga