Keuring

Woensdag hebben de keurmeesters van de NBvV de vogels gekeurd.
De vogels zijn in verschillende categorieen gekeurd.